Specialized Brains ICT, 6905DL, Zevenaar, NL

Autisme

Autisme komt op verschillende manieren en in verschillende gradaties voor. Om deze reden wordt vaak gesproken van autisme-spectrumstoornis (ASS). ASS is een aangeboren stoornis in de hersenen die beperkingen kan opleveren tijdens alle levensfasen en op alle levensterreinen. ASS heeft zowel invloed op het persoonlijk als op het maatschappelijk functioneren. Naar schatting hebben 30 op de 10.000 mensen een aan autisme verwante contactstoornis. Het zou dan in Nederland om zo’n 35.000 personen gaan. Over het algemeen kun je stellen dat mensen met ASS moeite hebben met sociale interactie en met communiceren. Ze hebben herhalende gedragspatronen, houden van routines en kunnen niet goed schakelen bij onverwachte situaties. Ook hebben ze moeite met het verwerken van informatie en het scheiden van relevante en irrelevante informatie. Maar daarnaast kunnen mensen met ASS op beperkte gebieden vaak heel goed, soms buitengewoon functioneren. Dit geldt vooral bij taken waarbij concentratie en precisie vereist is of bij taken met veel repeterende handelingen. Denk daarbij aan het ontwikkelen en testen van software, chemische analyse, accountancy of wetenschappelijk onderzoek.