Specialized Brains ICT, 6905DL, Zevenaar, NL

Diensten

Specialized Brains ICT levert software testdiensten en geeft u daarmee inzicht in de kwaliteit van uw websites, bedrijfsapplicaties en apps. 
Onze teams bestaan uit 3 tot 4 Test Engineers gecoördineerd door een Test Manager.
De Test Engineers voeren de testen uit vanaf hun werkplek bij Specialized Brains ICT en de Test Manager communiceert met u.

De diensten die wij bieden zijn:

Dit wordt ook wel statisch testen genoemd. Door het reviewen van de documenten worden al in een heel vroeg stadium fouten uit de ontwerpen gehaald. Fouten die vroeg gevonden worden zijn goedkoper te verhelpen.

Een document dat de afbakening, de aanpak, de middelen en de planning van de testactiviteiten beschrijft. Het beschrijft o.a. de testonderdelen, de te testen aspecten, de testtaken, wie welke taak uit zal voeren, niveau van onafhankelijkheid van de tester, de testomgeving, de testontwerptechnieken en de entry en exit criteria en de beweegredenen voor die keuze, en de risico‟s die noodscenario‟s behoeven.

Met meetbare acceptatiecriteria kan een informatiesysteem gefundeerd worden geaccepteerd. Wij kunnen u helpen om de requirements om te zetten naar de meetbare acceptatiecriteria van de ISO-9126 kwaliteitsattributen: functionaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, efficiëntie, onderhoudbaarheid en portabiliteit.

Met deze aanpak kan systematisch en planmatig worden nagegaan of het informatiesysteem voldoet. Testen door wat bruikbare situaties uit de productiedatabase op te zoeken, is van mindere en vaak ook onvoldoende diepgang.

Testen gericht op het vinden van fouten in de koppelingen en in de interactie tussen componenten of systemen. Als bijvoorbeeld een nieuwe standaardapplicatie in uw eigen omgeving wordt gekoppeld met uw bestaande systemen dan is het van belang dat de juiste gegevens tussen de applicaties worden uitgewisseld.

Het testen van een geïntegreerd systeem om te verifiëren of het aan de gespecificeerde eisen voldoet.

Een formele test met betrekking tot gebruikersbehoeften, eisen (requirements) en bedrijfsprocessen, die wordt uitgevoerd om vast te stellen of een systeem al dan niet aan de acceptatiecriteria voldoet, en om de gebruiker, klant of een andere geautoriseerde entiteit informatie te geven om te kunnen besluiten het systeem wel of niet te accepteren.

Het testen van de wijzigingen in een reeds operationeel systeem of het testen van het effect van een veranderde omgeving op een operationeel systeem.

Of beter: Belastingtesten. Deze test is erop gericht om het gedrag te meten van een component of systeem bij toenemende belasting, door bijvoorbeeld toename van het aantal gelijktijdige gebruikers en/of aantallen transacties.

Het testen van een eerder getest programma na een wijziging, om vast te stellen dat er geen fouten zijn geïntroduceerd of geopenbaard in ongewijzigde gebieden van de software als gevolg van die wijzigingen. Regressietesten vindt plaats wanneer de software of de omgeving is gewijzigd.

Systemen worden steeds complexer waardoor er ook steeds meer testhandelingen uitgevoerd moeten worden. Geautomatiseerd testen van nieuwe releases bespaart werk en performancetesten kunnen zelfs haast niet zonder automatisering. Het inrichten en bijhouden van deze testtools voor geautomatiseerd testen is arbeidsintensief.

Testgegevens worden vaak afgeleid uit productiegegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens schrijft voor dat deze dan geanonimiseerd moeten worden. Wij kunnen u helpen om deze gegevens geautomatiseerd te anonimiseren.

Webapplicaties worden vaak op 1 of 2 soorten webbrowsers ontwikkeld. Als deze webapplicaties dan op andere webbrowsers worden getoond ziet het er vaak anders uit of werkt het niet goed. Dit geldt ook voor websites en apps die ontwikkeld worden voor smartphones en tablets. Wij kunnen uw applicaties testen op verschillende soorten en versies webbrowsers, smartphones en tablets.

Standaardapplicaties worden meestal zo geconfigureerd dat ze goed aansluiten op uw werkprocessen. Het testen van deze werkprocessen is vaak complex. Dit komt omdat er naast de kennis van de eigen werkprocessen ook detailkennis vereist is van de standaardapplicatie om alle mogelijke situaties te kunnen testen. Juist daar zijn onze testers erg bedreven in.